50 år med statsterror

Det er nu 50 år siden, Israel besatte store palæstinensiske landområder, og som man herefter i strid med international ret har annekteret og oprettet et stort antal bosættelser.

Det er nu dagligdag, at israelske soldater og svært bevæbnede bosættere behandler områdets oprindelige beboere på en måde, der giver mindelser om nazisternes behandling af jøderne i Warszawas ghetto under anden verdenskrig.

Brutale overfald, likvideringer, vilkårlige fængslinger, tortur, afbrænding af afgrøder og bombning af huse er dagligdags foreteelser, som den lokale befolkning udsættes for af israelsk militær og bosættere. Selvom der er tale om åbenlyse forbrydelser, bliver de ikke straffet. Kun når den internationale opinion reagerer, idømmes de skyldige symbolske straffe.

Trods disse uhørligheder, findes der fortsat kræfter rundt om i verden, der ubetinget bakker op om dette voldsregime, der støttet af fundamentalistiske religiøse kræfter, arbejder hårdnakket på ansluss af Palæstina.

Andre steder i verden fordømmer vi den slags systemer. Det bør vi også gøre overfor det nuværende israelske regime og i stedet støtte de liberale og humanistiske kræfter i landet, som arbejder seriøst for en fredelig og permanent løsning på en langvarig og pt. uløselig konflikt.

Skriv et svar