Aabenraa er en lidt for grøn kommune

Aabenraa er en grøn kommune, – i bogstaveligste forstand. Mange grønne områder, som kommunen skal vedligeholde, er ved at gro til. Stier er ufremkommelige, og der hænger grene ned over cykelstier, så cyklisterne må vælge mellem at svinge ud på kørebanen eller svinge sig i lianerne.

Flere henvendelser til kommunen har desværre ikke båre frugt. Først da jeg klagede min nød på kommunens hjemmeside, fik jeg det svar, at man skam gør, hvad man kan.

Jeg er sikker på, at medarbejderne i den ansvarlige afdeling gør deres bedste for at håndtere kommunens grønne områder, men ressourcerne må åbenbart ikke være tilstrækkelige, og det er et politisk ansvar.

Kommunen har fastsat klare regler for borgernes pligt til at sikre frihøjder over fortov, cykelsti og kørebane, således at der kan være fri oversigt og fremkommelighed for trafikken. Disse regler omfatter tilsyneladende bare ikke kommunen selv. Pinligt.

Det må kunne forventes, at de ansvarlige lever op til de krav, som de stiller til os andre og forholder sig til de grønne områders tilstand i stedet for bare stiltiende acceptere, at kommunen er ved at gro til.

Skriv et svar