Afskaf folkekirkens privilegier

Den seneste tids debat omkring kirkelig vielse af homoseksuelle har på ny sat fokus på den danske folkekirke og de fundamentalistiske kræfter, der fortsat fungerer i folkekirkeligt regi.

I 2017 er der stadig offentligt ansatte præster, der kan nægte at vie fraskilte og homoseksuelle, og der er fortsat kirkesamfund, der kan nægte ansættelse af kvindelige præster alene på grund af præstens køn.

For min skyld må danske præster gerne praktisere disse middelalderlige holdninger, men det må ske i et andet regi end i folkekirkens. Folkekirken er gennem grundloven understøttet af staten, og vil man have privilegier, følger der også pligter med. En af disse pligter må naturligt være, at præster som offentligt ansatte embedsmænd efterlever de nutidige samfundsmæssige værdier.

En alternativ løsning kunne være at ændre på folkekirkens status, således at f.eks. vielser som juridisk institution alene udføres som en borgerlig foranstaltning. Ønsker parret en religiøs velsignelse, kan man herefter få denne foretaget i det religiøse samfund, man nu måtte tilhøre.

Det kan i det hele taget undre, at den danske folkekirke stadig udfører opgaver på det offentliges vegne. Det er således folkekirken, der fortager registrering af nyfødte og afdøde, ligesom folkekirken nærmest har monopol på begravelsesvæsenet.

Hvis vi i Danmark ønsker at leve i et sekulært samfund, må de kirkelige privilegier fjernes. Religion er jo som bekendt en privat sag.

Skriv et svar