Bonus til ældreministerens spindoktor

Hvis det skulle have forbigået nogens opmærksomhed, så har vi i Danmark et ældreministerium, og en ældreminister ved navn Thyra Frank. Det er ikke fordi ministeriet på nogen måde har markeret sig til gavn for de ældre, for hovedansvaret for ældreforhold og ældreplejen ligger hos kommunerne. Dette bekræftes da også af et opslag på ministeriets hjemmeside, der på alle ældrepolitiske områder henviser til kommunerne.

I forbindelse med ministerens tiltræden blev der ellers udtalt store forventninger til hendes indsat for de ældre, idet ministeren skarpsindigt udtalte, ”at det er op til kommunerne at få styr på kritisable forhold i ældreplejen på landets plejehjem”.

Siden har ministeren udmærket sig ved ”radiotavshed”, og slår man op på ministerens hjemmeside, er det da heller ikke mange andre bedrifter fra ministerens side, der afsløres, bortset fra at hun i 2017 har fået udgivet 8 artikler i landet aviser.

Til at bistå ministeren med denne betydningsfulde indsats har hun selvfølgelig ansat en spindoktor, hvis væsentligste kvalifikation er, at han har en fortid som partisoldat i Liberal Alliance gennem arbejde som politisk konsulent, ligesom han har han været et smut forbi partiets presse- og kommunikationsafdeling som pressekonsulent. Var der nogen, der sagde kammerateri?

At spindoktoren, til trods for den åbenlyse mangel på politisk indsats på ældreområdet, tilsyneladende klarer sig godt i de ministerielle korridorer afsløres af, at han netop har modtaget 50.000 kr. oven i sin fyrstelige gage som bonus for sin store indsats for ministeren.

Ikke overraskende har ældreministeriet afsløret sig som en pensionistbeskæftigelse for en ældre politiker, som på denne måde kan nyde sit otium med en ministergage og ministerbil til trods for, at hun aldrig har markeret sig med noget politisk betydningsfuldt.

Skriv et svar