Farvel til BIOS

BIOSI dag forventes ambulanceselskabet BIOS at blive begæret konkurs, og dermed slutter mere end et års kaotiske forhold på ambulanceområdet.

Da BIOS overtog ambulancedriften havde man en forventning om, at medarbejderne ville følge med, men her havde man gjort regning uden vært.

Falck kunne på mirakuløs vis tilbyde ansættelse til ambulanceredderne i andre regioner, hvilket har afstedkommet, at Konkurrencestyrelsen af egen drift har påbegyndt en sag op mod Falck.

Til svarende var der fra nogle af redderne og deres støtter chikanerier mod de, der søgte over til BIOS.

At etablere sig med ambulancevirksomhed i Danmark i konkurrence med Falck er i realiteten umuligt. Det viser erfaringerne fra de forskellige regioner, og Falck sidder derfor fortsat med et reelt monopol på ambulancekørslen i landet. Det betyder, at de frit kan fastsætte deres priser, og det afholdte udbud i Region Syddanmark viste, at det gør de.

Med BIOS’ kollaps åbner der sig nu den mulighed, at regionen selv overtager ambulancekørslen, hvilket er en løsning, som jeg hylder. I min optik skal vigtige samfundsmæssige opgaver løses af fællesskabet. Det drejer sig forvaret, politiet, overordnet infrastruktur, sygehusvæsenet, rednings- og ambulancevæsenet o.l.

Private virksomheder skal ikke profitere, på disse almen opgaver, og derfor skal ambulancedriften i Region Syddanmark heller ikke i udbud på et senere tidspunkt.

Skriv et svar