Fejlagtig prioritering af politiets ressourcer

Bevæbnede betjente

For godt et år siden blev to personer dræbt ved henholdsvis Krudttønden og synagogen i København. Denne forfærdelige begivenhed fik myndighederne til at mobilisere store politistyrker fra hele landet, som det sidste år har været kaldt til København, hvor de bevogter bygninger og institutioner, som angiveligt skulle være særligt truede.

Prisen for denne mobilisering af betjente er, at borgere i provinsen ikke får en tilstrækkelig politimæssig indsats og service, og at der drives rovdrift på de involverede betjente, der i lange perioder udstationeres væk fra familie og nærmiljø.

På tilsvarende vis trækker den øgede midlertidige grænsekontrol store veksler på politierts ressourcer.

Nu skal denne uholdbare situation åbenbart ”normaliseres”, så betjentene kan komme tilbage til deres politidistrikter, og ressourcerne til bevogtnings- og grænsekontrolopgaverne skal findes ved at nedprioritere færdselspolitiet og narkoindsatsen

I 2014 led 263 mennesker narkodøden, og samme år blev 183 slået ihjel i trafikken. Det virker som et meget uheldigt sted at skære ned, for at opretholde en bevogtningsopgave, der tilsyneladende ikke har ført andet med sig, end at politifolkene har skudt vådeskud til fare for almindelige borgere og en grænsekontrol, der ikke er noget dokumenteret grundlag for at opretholde.