Folkemødet – en fis i en hornlygte?

Magtens mænd og kvinder har netop plejet folkestyret på Bornholm, hvor folket kan mødes med politikere, organisationer, administrative institutioner, lobbyister mv.

Ud fra en præmis om at folket skal have direkte adgang til magthaverne, er Folkemødet en fantastisk opfindelse med masser af spændende oplæg og diskussioner.

Spørgsmålet er imidlertid, om Folkemødet og lignende initiativer i virkeligheden reelt ændrer noget?

Sagen er nemlig den, at de virkelige magthavere er nogle helt andre, end dem der stiller op på Folkemødet.

Det er de medicinalfirmaer, der producerer lægemidler ud fra profitmæssige hensyn frem for sundhedsmæssige behov.

Det er bilindustrien, der sidder tungt på udviklingen af infrastruktur.

Det er våbenindustrien, der tjener fedt på krig og kriser.

Det er utroligt velhavende mænd, kapitalfonde og andre finansielle institutioner, der med et knips med fingrene kan vælte vore landes økonomi.

I dag er det sådan, at de 62 rigeste personer i verden sidder på en formue, der er lige så stor, som alt det den fattigste halvdel af jordens befolkning ejer tilsammen, og mens de mest velhavende 62 personers formue samlet er steget 44 procent siden 2010, er den samlede formue blandt de omkring 3,5 milliarder mennesker, der har mindst at gøre med, i samme periode faldet 41 procent.

Det er disse velhavere, der i realiteten svinger taktstokken og sætter rammerne for udviklingen af samfundet, mens vores politikere blot er marionetter i et politisk spil, og hvor dukkeførerne primært interesserer sig for folkestyret, så længe dette kan sikre deres profit.

Skriv et svar