Henrik Dahl (LA) skylder en undskyldning

færøernes flag grønlands flag

 

 

 

Januar måneds største mysterium må nok være Finansministeriets anmodning til statsinstitutionerne om at tælle og indrapportere antallet af flagstænger.

Der blev ikke angivet nogen årsag til ministeriets pludselige interesse for vexillologi, men det afholdt ikke Liberal Alliances Henrik Dahl for at udtale, at det ikke kan være en politiker, der har fået idéen. Den må komme fra embedsmændene i Finansministeriet. Og for rigtigt at træde i det fortsætter Henrik Dahl ufortrødent, at det er ”sådan noget, der kommer fra det administrative system, som det ikke er lykkes at få stoppet. Det vidner om en manglende forståelse for, hvad en stat skal beskæftige sige med.”

Mysteriet er nu løst, og det viser sig, at årsagen til at flagstængerne skulle skrives i mandtal er, at statsministeren har overvejet at markere de særlige flagdage for Færøerne og Grønland, hvorfor der i givet fald skal indkøbes et antal flag. Det er dette antal, som ministeriet nu har klarlagt.

Henrik Dahl du skylder embedsmændene i Finansministeriet en undskyldning.