Landbruget kan ikke være ministeren bekendt

Eva Kjer Hansen, Venstre

Efter de seneste ugers begivenheder omkring landbrugspakken mv. fremstår landbrugs- (og miljø-) minister Eva Kjer Hansen (EKH) som den mest fejlcastede minister i venstreregeringen, og man må sætte et alvorligt spørgsmålstegn ved ministerens politiske dømmekraft og moral.

EKH har efter al sandsynlighed vildledt Folketinget ved at påstå, at landbrugspakken ikke har nogen negativ miljøeffekt. En række forskere, der har leveret en del af baggrundsmaterialet til pakken, har påpeget, at pakken i de første år netop har en negativ miljøpåvirkning, og nu viser det sig også, at konklusionerne om en langsigtet positiv miljøvirkning baserer sig på smykkede tal.

Ministeren klynger til til et argument om, at alt har været lagt frem i sagen, men det fritager hende ikke for ansvar i forhold til hendes urigtige udtalelser overfor folketinget.

Et af de væsentlige elementer i landbrugspakken er, at landmændene skal kunne gøde jorden i væsentlig større grad end i dag, hvilket kan udgøre en alvorlig trussel mod drikkevandsforsyningen. For at undgå yderligere forurening af drikkevandet mener ministeren på bedste gidseltagermanér, at forbrugerne skal betale landmændene for at undgå, at de forurener drikkevandet.

Den tredje sag drejer sig om import og salg af forfalsket honning, hvor ministeren sammen med importøren tilsyneladende aktivt har forsøgt at forhindre, at de falske varer blev trukket tilbage fra butikkerne.

Heller ikke sagen, hvor ministeren direkte kopierede Bæredygtigt Landbrugs krav som regeringens politik, pynter på EKH’s minister-cv.

Gad vist hvornår statsministeren indser, at EKH er en belastning for ham og hans regering og for vores land.