Morten Korch-æraen er forbi

Mange landmænd tror tilsyneladende stadig, at de lever i Morten Korch-idyl med malkekøer, karle og bondegårde med stokroser, men sådan er det bare ikke sådan længere.

Alene landbrugsretorikken viser dette. I dag er køer og svin blevet til produktionsenheder, karle er blevet til medarbejdere og bondegårdene er blevet til produktionsvirksomheder. Landmændene må vedkende sig denne udvikling og tage ansvaret herfor.

Med rollen som virksomhedsejer følger nemlig et særligt ansvar i forhold medarbejderne, og det er en naturlig forudsætning i Danmark, at medarbejderne sikres ordentlige og trygge arbejds- og lønforhold bl.a. gennem indgåelse af kollektive overenskomster. Tiden, hvor man ordnede løn- og arbejdsvilkår over kaffebordet, er forbi.

Derfor er det uforståeligt, at landets største mælkeproducent ikke vil vedkende sig sit ansvar som moderne produktionsvirksomhed og er kommet i konflikt med fagbevægelsen.

Et organiseret arbejdsmarked har igennem mange år været en stærkt medvirkende årsag til vores velstand, ved at sikre fleksibilitet og stabilitet på arbejdsmarkedet og en veluddannet arbejdsstyrke. Dette skal nogle liberalistiske virksomhedsejere i landbruget ikke sætte over styr.

(JyskeVestkysten 20. januar 2016)