Spændende Nürnberg

Det har været en lidt udmattende dag. Det var varmt – over middag meget varmt og trykkende, og så har gået i et sådant omfang, at vi uden videre kan blive æresmedlemmer af Vandrelauget, og efter vores museumstur måtte Bo tilbage til hotellet med sin sommerhue og sine vanter. Han kogte.

Image Thumbnail Image Thumbnail
Image Thumbnail Image Thumbnail

Det blev til en gedigen morgenmad, hvorefter vi tog bussen til Dokumentationszentrum, der er et museum om nazismen, der er indrettet i resterne af nazisternes kongreshus, der skulle have rummet op til 50.000 delegerede. Bygningskomplekset består af to bygninger i forlængelse af hinanden, og en kæmpe sal bygget ud som en hestesko fra de to bygninger. Den anden af de to bygninger huser Nürnberg Symfonikerne. Selve kongressalen blev aldrig bygget færdig.

Udstillingen giver et godt billede af nazismen og deres virke. Den starter forud for nazisternes magtovertagelse og dokumenterer, hvordan de kom til magten og yderligere konsoliderede magten ved at udrydde alle modstandere. Derefter følger man de uhyrligheder, der fulgte forud for og under 2. Verdenskrig for til sidst at slutte af med nürnbergprocessen, hvor de ledende nazister blev dømt.

Udstillingen er særlig interessant, fordi den viser, hvilken rolle byen Nürnberg har spillet for nazismen. Nedenfor er vist byens gamle rådhus som det ser ud i dag, og som det så ud for ca. 80 år siden.

Efter museumsbesøget gik vi en rundtur i området og så de andre store nazistiske bygningskomplekser. Vi gik op ad Grosse Strasse, en næsten 2 km lang og 60 m bred vej belagt med granitplader på hver 1 kvm og udhugget af fanger fra en nærliggende kz-lejr og fortsatte til Stadium, der nu er FC Nürnbergs hjemmebane. Der skulle spilles kamp om eftermiddagen, så der var allerede mange nürnbergtilhængere og meget politi i området.

Det sidste monument vi så var Zeppelinpladsen, hvor nazisterne holdt deres store møder. På de næste to billeder nedenfor er monumentet i 1930’erne og nu.

Eftermiddagen blev brugt til bestige et bjerg uden for kategori for at komme op på kejserslottet, der har dannet udgangspunkt for byen siden tidligt i middelalderen. Det gav sved på panden, og godt man ikke levede den gang og skulle ned i byen efter en liter mælk.

Der er sidste dag for byens musikfestival i byen, og vi har lyttet til fremragende musik over alt, hvor vi er komet frem. En venlig og hyggelig by med mange mennesker.

Det er jo vigtigt at holde væskebalancen, så der er selvfølgelig blevet suppleret op, og de laver faktisk godt øl i denne del af landet.