Valgchok i Svaneke

Der er på Bornholm 10 valgsteder fordelt rundt om på øen, og blandt disse valgsteder er det i Svaneke det næstmindste, kun forbigået af Christians Ø. Til trods for dette var Svaneke det sidste valgsted, der kunne indberette et endeligt valgresultat. Årsagen til dette var angiveligt, at SF havde fået to stemmer mere, end partiet plejer, og det blev nødvendigt med en omtælling af stemmerne.

Omtællingen ændrede imidlertid ikke på det billede, at SF fik et fremragende valgresultat. Med en fordobling i antallet af folketingsmedlemmer har vælgerne taget konsekvensen af mange års borgerlig nedskæringspolitik og miljøligegyldighed og i stedet belønnet et parti, der vil arbjde stemhårdt for et bedre klima og social retfærdighed.

Nu kommer så de vanskelige regeringsforhandlinger og med et stærkt og selvbevidst Radikale Venstre kan det blive vanskeligt for Mette Frederiksen at finde fodslaw på det økonomiske område.

De radikale fører en stram borgerlig økonomisk politik, hvad vi i den grad fik at føle, da SF deltog i S SF R-regeringen og måtte lægge ryg til politiske indgreb, der ligger langt fra SF’s DNA. Dette må for guds skyld ikke gentage sig, og jeg håber, at SF har lært lektien. Der skal arbejdes på at få politiske resultater, men man må ikke gå på akkord med sine politiske holdninger.

Den første lakmusprøve på dette bliver kontanthjælpsloftet, hvor Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt, at “der bliver ikke en Socialdemokratisk regering med vores støtte, hvis de ikke afskaffer kontanthjælpsloftet”

Nu må vi så se, hvor ultimativt dette krav er, når det kommer til stykket.

Skriv et svar