Byrådet imod fremmedhad

Uden navnI et læserbrev den 28. februar prøver DF’s lokalformand Werner Jensen at fjerne fokus fra det usympatiske forslag, som partiets fremmedhader per excellence Kaare S. Dahle havde rejst på sidste byrådsmøde. I sit indlæg går formanden ensidigt efter Slesvigsk Parti, og selvfølgelig er det fremmedhadet, der igen er skytset. Jeg forstår godt, hvis dette efterhånden må give Werner Jensen kvalme, for DF’s udmeldinger har i årevis været kvalmende for os andre.

Forslaget skulle angiveligt være for at beskytte børnene mod mulige overgreb, og det er selvfølgelig et anerkendelsesværdigt ønske, som alle kan slutte op omkring.

Dykker man imidlertid lidt dybere i forslagsstillerens mere uofficielle begrundelser, vidner det om, at det er andre interesser end hensynet til børnene, der ligger til grund for forslaget.

Forslaget er stillet for at undgå, at flygtninge får mulighed for at stifte bekendtskab med det danske arbejdsmarked og begrundes bl.a med ”problemerne med indvandring fra muslimske lande, Islam og islamisering”, som han skriver på sin hjemmeside.

Dette havde alle de øvrige partier i byrådet straks aflæst, og det var ikke blide kommentarer, som fulgte i kølvandet på fremlæggelsen af forslaget, og forslaget blev anstændigvis nedstemt.