Danske flådefartøjer skal ikke sendes til Golfen

Forholdet mellem USA og Iran har været på 0-punktet siden Donald Trump ensidigt opsagde atomaftalen med Iran og siden har tvunget verdensomspændende virksomheder til at boykotte Iran.

Der har efterfølgende været flere episoder i Hormusstrædet og gensidige beskyldninger om optrapning af konflikten.

Senest har Storbritannien i begyndelsen af juli tilbageholdt et Iransk skib ved Gibraltar med den begrundelse, at der var mistanke om, at skibet fragtede olie til Syrien, hvilket er i strid med en FN-beslutning, og som gengæld for dette har Iranerne tilbageholdt en britisk olietanker i Hormusstrædet.

Briterne ønsker nu, at de europæiske lande skal stille flådefartøjer til rådighed for at beskytte den civile handelstrafik i området, og den danske regering har sammen med de borgerlige partier stillet sig positive overfor dette. SF har meldt ud, at man ligeledes vil være positivt indstillet overfor at sende danske flådefartøjer til Golfen.

Jo, Danmark har en stor handelsflåde, og selvfølgelig skal der være fri sejlads på verdenshavene, men Danmark og mange andre lande har ingen udeståender med Iran, så hvorfor skulle skibe herfra været truet?

En trussel opstår først, når vi viser mistillid til Iran og ikke længere bakker op om den atomaftale, der nu i flere år har sikret stabile forhold i området.

Jeg skal ikke lægge skjul på, at det vil skuffe mig meget, hvis SF hopper med på den limpind orkestreret af USA. SF skal være et fredsskabende parti og ikke et konfliktoptrappende.

Skriv et svar