Den Hemmelige Socialdemokrat – pligtlæsning

Den Hemmelige SocialdemokratDa bogen Den Hemmelige Socialdemokrat udkom for knap 1 ½ år siden, vakte den betydelig furore. Bogen er skrevet af ”anonym”, der tilsyneladende er et medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe, placeret på de bageste rækker i gruppen eller en anden person med et indgående kendskab til Socialdemokraternes inderkreds.

Den Hemmelige Socialdemokrat giver et kærligt, satirisk og humoristisk billede af livet i den socialdemokratiske folketingsgruppe bag borgens mure, med magtkampe, personlig profilering, straffemetoder, kaffeklubber mv.

Særlig Henrik Sass Larsens indflydelse på partiets politiske udvikling beskrives nærgående, og det giver en god forståelse af, hvorfor partiet i dag nærmest kører parløb med Dansk Folkeparti.

Historien begynder i 2005, hvor konsekvenserne af Mogens Lykketofts valgnederlag fører til valg af en ny partiformand. Valget stod mellem Helle Thorning og Frank, og bogen giver et godt indblik i, hvordan man positionerer sig ved et formandsvalg i et politisk parti.

I min optik som SF’er er særligt regeringsdannelsen mellem S-R-SF’ere et spændende kapitel, og bekræfter til fulde, hvordan SF blev voldført af Thor Møger og den såkaldte ”børnebande”, for hvem de personlige ambitioner var en stærkere drivende kraft end partiets politik.

Fra et sønderjysk perspektiv er det også interessant at læse om, hvordan den tidligere lokale SF’er Jesper Petersen fungerede som brutal indpisker overfor de partikammerater i SF, der måtte have en anden holdning end ”børnebandens”, og hvordan han senere kynisk manøvrerer sig mod magten i Socialdemokraterne.

Bogen er på flere punkter fiktion. Således refereres til mange samtaler, som forfatteren umuligt kan have deltaget i, men den præmis klargøres tydeligt i bogens indledning, og det er undervejs også relativt tydeligt, når der er tale om fiktion.

Socialdemokraternes reaktion på bogen må siges at være en selvopfyldende profeti i forhold til beskrivelserne i bogen af, hvordan man reagerer overfor de såkaldt illoyale medlemmer af folketingsgruppen.

Der har selvfølgelig været mange gætterier om, hvem forfatteren er. Personlig hælder jeg mest til journalisten Karsten Madsen, der spillede en betydelig rolle omkring Helle Thorning, og som har en fremragende pen, eller også et kvindeligt medlem af gruppen, der har taget hele turen med partiet siden årtusindskiftet.

Den Hemmelige Socialdemokrat er efter min opfattelse pligtlæsning for alle socialdemokrater, SF’ere og andre med politiske ambitioner.

Skriv et svar