Der bruges enorme ressourcer på pligtansøgninger

”Jeg søger hermed den ledige stilling. Jeg dog fået anden ansættelse fra den første i næste måned, så jeg vil i givet fald kun kunne besætte stillingen resten af denne måned.”

Denne og lignende ansøgninger møder jeg desværre ofte, når jeg læser ansøgninger til en ledig stilling på min arbejdsplads. I forbindelse med et opslag til en stilling som kontorassistent modtog vi ansøgninger fra såvel hundepassere som præster, der ikke havde en jordisk chance for at komme i betragtning til det ledige job.

Ud af ca. 300 ansøgninger er det min vurdering, at ca. halvdelen af disse var pligtansøgninger, som ledige skal skrive, uanset om det tjener noget formål eller ej. Pointen er angiveligt, at den ledige skal søge og være parat til at modtage et hvilket som helst job, men det giver bare ikke mening, når man skal søge en stilling, man på ingen måde er kvalificeret til, og det er enormt ressourcekrævende for den arbejdsplads, der har en stilling ledig.

Hos os er processen den, at ansøgeren sender sin ansøgning til vores HR-afdeling, der kvitterer for modtagelsen og herefter sender ansøgningerne videre til ansættelsesudvalget, hvor samtlige ansøgninger bliver læst. Herefter sorteres de ikke-kvalificerede ansøgere fra, hvilket meddeles HR-afdelingen, der nu sender et formelt afslag.

Hvis vi antager, at den samlede sagsbehandlingstid pr. ansøger et ca. et kvarter, skal der fra vores arbejdsplads’ side lægges ca. en arbejdsuge på at behandle disse meningsløse pligtansøgninger til en enkelt stilling, tid der kunne være brugt til noget mere fornuftigt.

Når man samtidig tænker på det antal pligtansøgninger hver enkelt ledig skal sende afsted sammenholdt med antallet af ledige, må der på landsplan være tale om enorme ressourcer, som arbejdspladserne bruger på at håndtere disse.

Selvfølgelig skal ledige søge arbejde, og selvfølelig skal de være villige til at påtage sig forskelligt arbejde, men den galskab som arbejdsløshedssystemet har udviklet sig til står på ingen måde mål med de ressourcer, der anvendes til et mål, som på ingen måde giver værdi.

Skriv et svar