Jeg er politisk korrekt

Jeg er politisk korrekt i begrebets oprindelige forstand, og det er jeg stolt af. Det kan måske lyde besynderligt for nogen, fordi ”politisk korrekthed” særligt i højrefløjskredse er blevet til en nedsættende omtale af mennesker, som man er politisk uenige med, og som man nærmest betragter som naive.

”Politisk korrekthed” var imidlertid oprindeligt et ønske om ligestilling for især farvede, handicappede, homoseksuelle og kvinder, og et ønske om at beskytte disse grupper mod ringeagt og overgreb fra andre samfundsgruppers side.

Man kan undre sig over, at de gode hensigter, der ligger bag dette begreb, sådan bliver vendt om, men i virkeligheden siger det mest om dem, der bruger begrebet i en negativ betydning, når håner folk for at udvise ordentlighed overfor de nævnte grupper.

I tider, hvor der diskuteres kvindeundertrykkelse, behandlingen af flygtninge og indvandrere og nedskæringer overfor de socialt dårligt stillede og de handicappede, har vi virkelig brug for nogle flere politisk korrekte.