Farvel til SuperBrugsen i Rødekro

Formanden for LandboSyd Mogens Dahl opfordrede her i avisen for nogle dage siden til boykot af COOP, fordi COOP i sit medlemsblad beskriver tilstedeværelsen af pesticider i grøntsager.

Artiklerne i Samvirke indeholder både oplysende indlæg og bidrag til en nødvendig debat omkring økologi kontra konventionelt landbrug og konsekvenserne af de forskellige produktionsformer. Ingen til nu heller anfægtet rigtigheden af artiklernes journalistiske indhold.

Samvirke rejser en nødvendig diskussion, som ikke skal undertrykkes gennem opfordringer til boykot, annoncekampagner eller forsøg på at styre meningsdannelsen.

26 brugsforeninger primært i Sønderjylland har sammen med landmandsforeningen LandboSyd iværksat en annoncekampagne, som de også i fællesskab har finansieret.

I annoncekampagnen beskrives artiklerne i Samvirke som en skræmmekampagne, hvilket er ude af trit med de faktiske forhold, og som man kan forvisse sig om, hvis man ellers læser artiklerne.

Vi ønsker ikke at være tilknyttet en brugsforening, der på denne måde er i lommen på en af landbrugets organisationer, og unuanceret varetager landbrugets interesser. Vi har derfor nu flyttet vores tilhørsforhold fra SuperBrugsen i Rødekro til en anden brugsforening, der fortsat har sin integritet.

Økologi er vejen frem

Til trods for Landbo Syd-formand Mogens Dahls opfordring til boykot af COOP handler jeg med største tilfredshed i supermarkedskæden. Jeg vil nemlig gerne handle i butikker, der forholder sig aktivt til miljø, folkesundhed og dyrevelfærd.

I følge Mogens Dahl er danskerne vilde med at vælge selv, når de handler, og det er lige præcis det, jeg gør.

Jeg vælger nemlig at sige fra overfor det konventionelle landbrugs forurening af vandløb og fjorde, ødelæggelse af vores grundvand, unødig medicinering og MRSA samt tvivlsomme forhold til dyrevelfærd.

Når COOP vælger økologien er det selvfølgelig fordi flere og flere danskere har taget stillig til disse forhold og nu ”stemmer med fødderne”.

Mogens Dahls opfordring til boykot af COOP kan alene være et udslag af desperation og manglende omstillingsparathed hos ham og hans medlemmer.

I stedet for at opfordre til boykot burde Mogens Dahl og hans medlemmer tage handsken op, og omstille produktionen til det, der efterspørges. Det er her fremtiden ligger, og erfaringerne viser, at der kan komme en fornuftig forretning ud af det.

 

Aabenraa er en lidt for grøn kommune

Aabenraa er en grøn kommune, – i bogstaveligste forstand. Mange grønne områder, som kommunen skal vedligeholde, er ved at gro til. Stier er ufremkommelige, og der hænger grene ned over cykelstier, så cyklisterne må vælge mellem at svinge ud på kørebanen eller svinge sig i lianerne.

Flere henvendelser til kommunen har desværre ikke båre frugt. Først da jeg klagede min nød på kommunens hjemmeside, fik jeg det svar, at man skam gør, hvad man kan.

Jeg er sikker på, at medarbejderne i den ansvarlige afdeling gør deres bedste for at håndtere kommunens grønne områder, men ressourcerne må åbenbart ikke være tilstrækkelige, og det er et politisk ansvar.

Kommunen har fastsat klare regler for borgernes pligt til at sikre frihøjder over fortov, cykelsti og kørebane, således at der kan være fri oversigt og fremkommelighed for trafikken. Disse regler omfatter tilsyneladende bare ikke kommunen selv. Pinligt.

Det må kunne forventes, at de ansvarlige lever op til de krav, som de stiller til os andre og forholder sig til de grønne områders tilstand i stedet for bare stiltiende acceptere, at kommunen er ved at gro til.

Morten Korch-æraen er forbi

Mange landmænd tror tilsyneladende stadig, at de lever i Morten Korch-idyl med malkekøer, karle og bondegårde med stokroser, men sådan er det bare ikke sådan længere.

Alene landbrugsretorikken viser dette. I dag er køer og svin blevet til produktionsenheder, karle er blevet til medarbejdere og bondegårdene er blevet til produktionsvirksomheder. Landmændene må vedkende sig denne udvikling og tage ansvaret herfor.

Med rollen som virksomhedsejer følger nemlig et særligt ansvar i forhold medarbejderne, og det er en naturlig forudsætning i Danmark, at medarbejderne sikres ordentlige og trygge arbejds- og lønforhold bl.a. gennem indgåelse af kollektive overenskomster. Tiden, hvor man ordnede løn- og arbejdsvilkår over kaffebordet, er forbi.

Derfor er det uforståeligt, at landets største mælkeproducent ikke vil vedkende sig sit ansvar som moderne produktionsvirksomhed og er kommet i konflikt med fagbevægelsen.

Et organiseret arbejdsmarked har igennem mange år været en stærkt medvirkende årsag til vores velstand, ved at sikre fleksibilitet og stabilitet på arbejdsmarkedet og en veluddannet arbejdsstyrke. Dette skal nogle liberalistiske virksomhedsejere i landbruget ikke sætte over styr.

(JyskeVestkysten 20. januar 2016)

Folkedomstolen har talt

Folkedomstolen har talt i sagen omkring begivenhederne nytårsaften ved banegården i Köln. Folkedomstolen har fastslået gerningsmændenes etniske herkomst, og fastslået at det er gerningsmændenes kulturelle baggrund, der er årsag til begivenhederne. Og det allerede inden myndighederne har skabt klarhed over forløbet.

Der skal tages skarpt afstand for den slags hændelser, hvis man kan tage beskrivelsen af begivenhederne for pålydende, men det må samtidig fastholdes, at der er tale om almindelige kriminelle handlinger, der skal straffes efter gældende regler. At angive kulturelle eller etniske årsager til begivenhederne giver lige så lidt mening, som at der skulle ligge kulturelle eller etniske årsager til økonomisk kriminalitet eller rockerkriminalitet i Danmark.

Det er korrekt, at nogle indvandrergrupper har et andet kvindesyn end vores, og de fastholdes i dette på grund af svigt i integrationsarbejdet.

Men at gøre det til et generelt flygtninge- indvandrerproblem fremmer bestemt ikke integrationen, og det er samtidig en hån imod de mange tusinder med anden etnisk baggrund, der lever et ganske almindeligt liv med arbejde, studier, fritid og familie.

(JyskeVestkysten 14. januar 2016)